ZDROWIE i URODA

Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to wskazanie, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżenie wartości waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do wartości innych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost inflacji (droższe stają się towary z importu). Oprócz tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, zachęca inne kraje, które są najważniejszymi partnerami w handlu, do zrealizowania dewaluacji w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko pogorszenia mocy nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem liczby towarów oraz usług, jakie jesteśmy w stanie zakupić za daną cenę. Najczęściej będzie ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje zmniejszeniem wartości określonej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost ceny towaru bądź uslugi. Termin używany przede wszystkim w odniesieniu do wzrostu wartości waluty lokalnej względem waluty innego kraju w przypadku niestabilnych wartości walut (będzie on on normowany przez rynek). Oznacza podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego przyrost wartości waluty krajowej zwie się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji jest podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, ograniczenie kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego i osłabienie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr importowanych. Negatywne efekty aprecjacji to głównie osłabienie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport oraz podniesienie kosztów realizacji prac w stosunku do wartości pracy poza granicami.Efektem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.

Back To Top