ZDROWIE i URODA

Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to wskazanie, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby zakupić jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżenie wartości waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do wartości innych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost inflacji (droższe stają się towary z importu). Oprócz tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, zachęca inne kraje, które […]

Read More
Back To Top